İBRAHİM SEVİNDİRİCİ

İBRAHİM SEVİNDİRİCİ
Göster:
Sırala:
GERİ KALMIŞ ÜLKELERDE KAPİTALİN ETKİN KULLANILMAYIŞI VE TÜRKİYE
Geri kalmışlığın en belirgin özelliği Kapital kıtlığı değil, kapitalin etkin kullanılam..
8,00TL
İLERİ MALİYET DÜŞÜRME TEKNİKLERİ
Sermayenin ülke sınırı tanımaması anlamına gelen küreselleşme sonucu, ülkeler ve özellikl..
60,00TL
İLERİ VERİMLİLİĞİ ARTIRMA TEKNİKLERİ
Azgelişmiş ülkelerin kalkınmalarını gerçekleştirmek amacıyla uyguladıkları ithal ikameci ..
60,00TL
KALKINMANIN SERMAYE BİRİKİMİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE
Az gelişmiş ülkelerde kalkınmanın önündeki en büyük engel sermaye yetersizliğidir. Bu duru..
14,00TL
ŞİİRSEL ANLATI VE YAPILARIYLA TÜRK HALKININ BİLMECELERİ
Bir halk edebiyatı türü olan bilmecelerimizi derlemek, toplamak, onlardan çeşitli biçimlerde y..
40,00TL
Copyright 2013 Bilgitek Basım Dağıtım Yayın Matbaacılık ve Tic. Ltd. Şti.
paymethods